โทร:032-200071, 032-200074, 032-211222


บริการระบบช่วงล่าง

สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส
ให้บริการเช็ค และ ซ่อมบำรุง ระบบช่วงล่าง
ยกคลัชต์ , เปลี่ยนก้ามปูคลัชต์ , หวีคลัชต์ , จานคลัชต์ , ลูกปืนคลัชต์ , ลูกปืนเกียร์ , เปลี่ยนโช๊คอัพหน้า-หลัง
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ,